Tüketicilerin Dikkatine

Sökülemeyen Vidalar!

Önemle Duyururuz

AS serisi ürünlerimiz, iletkenleri sökülemeyen tipte ve vidaları sökülemez yapıdadır.

Vida başlarının normal bir tornavidayla açılmayacak şekilde yapılması, uymakla yükümlü olduğumuz TS IEC 60884-1 standardının gereğidir.

Sanayi Bakanlığı tarafından bu standart kapsamında denetlenmekteyiz.

 

TS IEC 60884-1 standardının konuyla ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:

“14 Fişlerin ve seyyar prizlerin yapılışı

  14.1 İletken bağlantısı tekrar yapılamayan aksesuarlar;

        − Bükülgen kablo, aksesuar kalıcı olarak kullanılmaz duruma getirilmeden ayrılamayacak,

        − Aksesuarlar el ile veya genel amaçlı bir aletle, örneğin bunun için tornavida kullanılarak, açılamayacak biçimde olmalıdır.